Dua Bedduaları

Mani anonim halk şiirinin en yaygın türüdür. Genellikle dört mısradan oluşur birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü mısraları kendi arasında kafiyeli üçüncü mısraı serbest olan halk şiirleridir. Daha çok aşk, ayrılık gibi konular işler, yöreye göre de özellik gösterir.


Beddualarına Örnekler

• Adı Bebeklere Vurulasıca
• Boynuza Boz İp Ölçülesice
• Kabir Kabir Gezesin
• Didarın Dur
• Dilin Salavata Dönmeye

• Altı Yeşili Üstüne Atılasıca
• Cehennem Beri Sen Daha Öte
• Çam Gibi Devrilesin 
• Kulağına Kurşun Aka
• Mer Mer Meleyesin

• Dilin Dizin Yürüyesin
• Oğlan Südüğü Eteğne Değmeye
• Gözünün Elifi Döküle

• Ekmek Atlı Sen Yaya Olasın
• Evinde Başkuşlar Öte
• Navra Gibi Sızlayasın

• Tabanın Şarka Gele
• Karababa Yiyesin
• Tabanından Devrilesin

• Horozun Ötmeye, Bacan Tütmeye
• Ilımadan Aktarasın
• Yeğin Yanın Yere Gele

• Yaşına Doymayasın
• Karartın Kalka
• Şafağın Kapana

• Yollarda Üleşin Kala
• Yaşı Başına Gardak Gele
• Sesin Yerin Altından Gelsin

• Ufaktır kara üzüm
• Dokunur saha sözüm
• Sen bu ilden gideli
• Kan ağlar iki gözüm

• Irafa fincan oldum
• İçine mercan koydum
• Yar geliyor deyince
• Yoluna bir can koydum

Dualarına Örnekler

• Allah Ocaglardan Uzag’edsin
• Gadanı Alayım
• Dınnana Daş Damesin

• Allah sağ gözü sol gözü möhdec’edmesin
• Bir Dalın Bin Ola
• Ayana Kabeler Yazılsın

• Başın Dövletli, Ayan Gademli Olsun
• Evi Yapılasıca
• Garababa Çıgmasın

• Günün Bahdına Ola
• Ölün Gızın Eyilerinen Garşılaşsın
• Süvügüdeki Serçesin’adar Hoş Görünesin

• Yetmiş iki Milletin Haberdar Olsun
• Saçın, Sahalın Arsın

• Goşa Yaşan
• Gadan Gara Yere Sırtın Kuru Yere Gele