Elbistan Halkoyunları

Bölgemizin etnoloji, sosyal, beşeri ve doğal coğrafi yapısı, folklorik unsurlar bakımından oldukça zengindir. Elbistan ve çevresi, halk ve saz şairliği sahasında folklorumuza çok zengin ve değerli örnekler vermiştir. Yapılan çeşitli çalışmalarda bu zenginlik kendini göstermiştir. Günümüzde de folklorik yapıyı korumak ve muhafaza etmek amacıyla çalışmalar sürdürülmektedir.

Halk Oyunları: Yüzyıllar boyu değişik boylardan değişik dinlerden insanlara ev sahipliği yapan Elbistan’ın renkli ve çekici kültürünün en belirgin özelliklerinden biri de yerel ağzı, kendi içinde bile öylesine çeşitliliğe uğramıştır ki bilenler kimin nereli olduğunu şivesinden anlar.

İlçemizin coğrafi ve iklim özellikleri, tarihi geçmişi de hiç tartışmasız bir zenginliğin, bir çeşitliliğin ve bir değişimin ifadesidir. Elbistanlı miras aldığı bu zenginliği söze dökmüş, halk oyunu yaratıp bedeni ile dillendirmiş, ağıtlar iç yakmış, türlü türlü efsaneler ve hikâyelerle geleceğe kuşağa “Kıssadan hisse” sunmuştur.

Olaylar sadece sözle, sazla, dillendirilmemiş, yeteneği olan bu zenginliği anlatmak için bedeni (Halk Oyunları) seçmiştir. Coşkulu ve deneyimli halayların yanı sıra kimi yörelerde semahların en güzel örneklerine rastlanır. Türkmen ve Yörük köylerinde danslı halk oyunlarının yanı sıra seyirlik oyunlarda hala sergilenmektedir. En yaygın halk oyunlarının başında halay gelmektedir.

Halay: Halaylar beş kişiden az oyuncu ile oynanmaz, dizinin başında yer alan oyuncuya her yörede olduğu gibi halay başı denir. Sonunda yer alanın ise yörede adı “Pöççük” denir. Halaylarda ifade edilen bölümler sırasıyla Ağırlama, Yedirme, Yanlama, Sıktırma, Yaslanma, Kollama, Ayrılma, Zahma ve Hoplatma olarak adlandırılır.

Her oyunda bu bölümlerin tümünün bulunması gerekmez. Yalnızca erkekler, yalnızca kadınlar ve karma olarak oynanan halaylar vardır. Üçayak, Zeytin, Halep Halayı sadece erkekler tarafından oynanırken, Ağar Hava Oyunu, Çelebi Ayağı hem kadınlar hem de karma olarak oynanan oyunlara örnektir. Davul zurna eşliğinde dönerek oynanan Sinsin ilçede en çok oynanan oyunlardandır. Oyunlardaki kadın giyimleri genellikle bazı değişiklikler göstermekle birlikte, başta poşu, sırtta üç etekli zıbın, fistan cepken, belek, kuşak ve ayakta çarık ile tamamlanır. Erkekler ise başa poşu, sırtta renkli mintan, belek, kuşak, aba, şalvar ve ayakta kırmızı yemeni giyerler.

 

• Çamdan Sakız Arıyor 
• Helebi
• Değirmencioğlu
• Ağır
• Salavan
• Elbistan Diki
• El Üstü
• Dokuzlu 
• Üç Ayak
• Dokuz Okka
• Şirvanı
• Solak