Elbistan Tarihi

Afşar ve Begtili Damgası

Bizans ile Abbasiler arasında 9. 10. ve 11. yüzyıllarda çeşitli savaşlar meydana geldi. Elbistan, 1084'de Selçuklular tarafından fethedildiyse de, Haçlı Seferleri sık sık yağmalandı ve el değiştirdi. Elbistan, 1144 yılında Anadolu Selçuklu Devleti Sultanı I. Mesud zamanında tekrar alındı. Ancak bu dönemde de sık sık Danişmentliler ile mücadele edildi. Ardından, 1190 yılında II. Kılıçarslan ülkeyi 11 oğlu arasında paylaştırdı. Elbistan Tuğrul Şah'a verildi. Bölge Kösedağ Muharebesi'nden sonra Moğol hâkimiyetine girdi. Hâkimiyet 1273-1277 yılları arasındaydı. Moğol hâkimiyetinden sonra, 15 Nisan 1277 tarihinde Memlûk Sultanı Baybars'ın Moğol ordusunu yenmesi ile 112 sene Memlûk Devleti bütün bölgede etkili oldu. Dulkadiroğluları Beyliği, bölgede 176 sene Memlük Devleti'ne bağlı olarak hâkimiyet kurdu. Bölge, Osmanlılarca ilk defa I. Bayezit döneminde kuşatıldıysa da (1399) başarısızlıkla sonuçlandı. 1400 yılında da Timur, Elbistan ve yöresini yağmaladı. Bu yağmadan sonra Elbistan 16. yüzyılın başlarına kadar yağmalandı. Bölge, Osmanlılarca 1515 yılına kadar çeşitli şekillerde kuşatıldıysa da başarılı olamadı.

II. Kılıç Arslan'ın Taksimi
II. Kılıç Arslan ya da İzzeddin Kılıç Arslan (İzz el-Din Kılıç Arslan bin Mesud) (d. 1113-ö. 1192) Anadolu Selçuklu Devleti'nin sultanıdır. Babası I. Rükneddin Mesud'un yerine tahta çıkmıştır. Rükneddin Mesud, geleneğe uyarak ülkesini üç oğlu arasında paylaştırmış, oğlu II. Kılıç Arslan'ı da yerine veliaht ilan etmişti. I. Rükneddin Mesud'un 1155'te ölmesinin ardından oğulları arasında taht kavgaları başladı. II. Kılıç Arslan melik olarak bulunduğu Elbistan'dan Konya'ya gelerek tahta çıktı. Yani II. Kılıç Arslan'ın melik bulunduğu yerdir.
Sultan Kılıç Arslan uzun bir hükümdarlıktan sonra artık yorulmuş ve seferlere çıkamaz olmuştu. Bu sebeple eski Türk töresine uyarak ülke topraklarını 11 oğlu arasında taksim etti.

Buna göre:

1. Kutbeddin Melikşah, Sivas ve Aksaray,
2. Rükneddin Süleymansah, Tokat ve havalisi,
3. Nureddin Sultan Şah, Kayseri,
4. Mugiseddin Tuğrul Şah, Elbistan,
5. Muizzeddin Kayser Şah, Malatya,
6. Muhyiddin Mesud, Ankara, Çankırı, Kastamonu ve Eskişehir,
7. Giyaseddin Keyhüsrev, Uluborlu ve Kütahya,
8. Nasreddin Berkyaruk Şah, Niksar ve Koyulhisar,
9. Nizameddin Argunşah, Amasya,
10. Arslan Şah, Niğde,
11. Sencer Şah, Ereğli'ye melik tayin edildiler.