Merhum Vakıf Başkanımız Prof. Dr. Refet YİNANÇ Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nde anıldı

 
 
ELMÜHAY Vakfı destekleriyle Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nin evsahipliğinde düzenlenen Anma Töreninde Merhum Hocamızın kıymetli Eşleri Sayın Güner Yinanç ve değerli kızı Barçın Yinanç Hanımefendinin yanısıra Ankara Hacı Bayram Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü  Öğretim üyesi Sayın Prof. Dr. Fırat Purtaş, Ankara Hacı Bayram Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Sayın Prof. Dr. Soyalp Tamçelik, Ankara Hacı Bayram Üniversitesi İİBF Dekanı Sayın Prof. Dr. Kemal Görmez, ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Sayın Prof. Dr. Hüseyin Bağcı, Ankara Üniversitesi DTCF Emekli Öğretim Üyesi Sayın Prof. Dr. Mesut Elibüyük ve Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eski Dekanı Sayın Prof. Dr. Zehra Odyakmaz da bir konuşma gerçekleştirdiler.
 
Anma konuşmalarının ardından Merhum Vakıf Başkanımız için Mevlid de okutuldu.