Ord. Prof. Mükrimin Halil Yinanç Oturumu

Büyük tarihçi Ord. Prof. Mükrimin Halil Yinanç, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Uluslararası Selçuklu Zamanında Maraş Sempozyumu’ nda adına düzenlenen oturumda konuşuldu. Yaklaşık iki saat süren oturumda, Elbistan Mükrimin Halil Yinanç Aile Vakfı (ELMÜHAY) da gözlemci olarak yer aldı.

 

 

Büyük tarihçi Ord. Prof. Mükrimin Halil Yinanç, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Uluslararası Selçuklu Zamanında Maraş Sempozyumu’ nda adına düzenlenen oturumda konuşuldu. Yaklaşık iki saat süren oturumda, Elbistan Mükrimin Halil Yinanç Aile Vakfı  (ELMÜHAY) da gözlemci olarak yer aldı. Başkanlığını Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Solak’ın yaptığı oturumda, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fahamettin Başar: “Ord. Prof. Mükrimin Halil Yinanç ve Selçuklu Tarihi Çalışmaları”, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlyas Gökhan: “Ord. Prof. Mükrimin Halil Yinanç’ın Tarihçiliği”,  Elbistan Mükrimin Halil Yinanç Aile Vakfı (ELMÜHAY) Danışmanı Dr. Mustafa Kök: “Ord. Prof. Mükrimin Halil Yinanç’ın ‘Milli Tarih’ tezinde Selçuklu Tarihçiliğinin Rolü”,  Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat ve Turizm Şube Müdürü Serdar Yakar: "Selçuklu Tarihçisi Bir Güzel İnsan Ord. Prof. Mükrimin Halil Yinanç” ve Biyografi Yazarı Ömer Hakan Özalp tarafından da: “Ord. Prof. Mükrimin Halil Yinanç şahsında Bir İlim Adamı Portresi” tebliğleri sunuldu.

Ord. Prof. Mükrimin Halil Yinanç’ın kişiliği, hayatı, ilim adamlığı ve çok daha önemlisi Selçuklu Tarihi üzerine yaptığı, günümüzde hala “kaynak” olabilmeyi sürdüren birbirinden kıymetli çalışmaları/kitapları bu oturum vesilesi ile bir kez daha hatırlandı. Ve görüldü ki, hususan Selçuklu Tarihçiliği ve Tarihçileri için bu Büyük Tarihçinin basılabilen -ve hatta basılamayan henüz notlar halinde bulunan eserleri de-pek fazla kıymet ittihaz edip, üzerinde çalışacak, tarihimizi daha aydınlık hala getirebilecek akademisyenleri beklemektedir.

Mükrimin Halil'in , ömrünü sair kütüphanelerde ve evinde, kitaplarının arasında vaktini geçirirken bir mefkûresi vardı: Türk Milleti’nde  “Milli Şuur oluşturmak.  Bilge Kağan’ın dediği gibi; “Ey Türk! Titre ve kendine dön!” demek… Belki bundan, belki de “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?" hükm ü ezel-i şahanesinden aldığı kuvvet açıklayabilir ancak onun bu ilim aşkını.

Bu ortak duygu ve düşünceler çerçevesinde gerçekleşen Oturum, katılanların oldukça memnun kalması ile beraber son buldu. Ayrıca, önümüzdeki yıl veya yıllarda bu oturumun bir “Sempozyum” a dönüştürülüp, bu büyük tarihçinin farklı yönleri ile beraber daha derinlemesine ele alınması gerektiği kanaatine de varıldı.

Oturum Sırasında ELMÜHAY Vakfı tarafından “Ord. Prof. Mükrimin Halil Yinanç Fotoğraf Sergisi” ziyaretçilerinin istifadesine sunuldu. Oldukça ilgi gören sergide, Merhum Tarihçinin gençlik ve hocalık zamanlarına ait birçok kıymetli fotoğrafı da yer aldı.

18.11.2016

HABER GALERİSİ