Elbistan Ünlüleri

Osman Necati Erginöz

1321 (1905) yılında Elbistan’ın Ceyhan mahallesinde doğdu. Elbistan etrafından hocazade Hursut efendinin oğlu, sayısız telifatı ile meşhur Kadı Mustafa Kamil Efendi’nin torunudur. İlk tahsilini Elbistan Numune Mektebinde bitirdi, I. Cihan Savaşı’nı İstiklal Savaşına bağlayan yıllarda özel hocalardan Arapça, Farsça, Fransızca, Matematik Yurttaşlık ve Kompozisyon dersleri aldı. Elbistan’da açılan Öğretmen okulunun (sınav vererek) ikinci sınıfına yazıldı. Bir yıl sonra Sivas Öğretmen Okulu’na girmiş ve bu okulu birincilikle bitirmiştir.

İlk görevini Kahramanmaraş İnönü ve Sakarya okulları öğretmenliğidir. Bir yıl sonra bu okulun müdürlüğünü yapmış ayrıca Pazarcık İlköğretim müdürü olmuştur. Askerliğini yedek subay olarak yaptıktan sonra 1932 yılında Pedogoik sınavlardan geçerek ilköğretim müfettişi olmuştur. 

Bayburt’ta 22 okula inşa devresinde katkıda bulunmuştur. 

Bursa, Kütahya illerinde Köy Enstitüleri mezunları yerleştirme ve çalıştırma çalıştırma çalışmalarını sürdürmüştür.

1944 yılından 1960 yılına kadar Elbistan’da müfettişlik yapan Necati Erginöz 16 yıllık çalışmalarında Elbistan’ın 7 köyündeki ilkokulu 97’ye ve merkezdeki üç okulu da sekiz okula çıkarmakta büyük hizmetleri olmuştur.

Mükrimin Halil Yinanç’ın verdiği planla Elbistan’ın tarihi ve Coğrafyasını, Sosyal ve Kültürel durumunu incelemiş, Elbistan’ın Sesi gazetesinde yayınlamıştır.

Köy Eğitiminde Yaşanmış Realiteler, Karagöz, Ankara Savaş’ında Atılan Fiskeler adlı üç telif eseri vardır. 43 yıl memleket eğitimine hizmet etmiş olan bu eğitimci 10 yıllık eğitimlerini de İstanbul İlköğretim Müfettişliğinde sürdürmüş ve 1976 yılında yaş haddinden emekli olmuştur.

1970 yılından, vefat edinceye kadar Osman Necati Erginöz Bakırköy Emekli Öğretmenler Derneği Başkanlığı yapmıştır. Bu derneğe hizmetinden ve Öğretmenlere bir bina kazandırmış olmasından dolayı öğretmenler mermer üzerine şu yazıyı yazarak odasının kapısının üstüne asmışlardır :

“Bu tesisin kazanılmasında büyük emeği olan Emekli İlköğretim Müfettişi O. Necati Erginöz’e Bakırköy öğretmenleri şükran borçludur.”

Ne yazık ki bu yazı bugün yerinde mevcut değildir. 80’li yıllarda derneklerin kapatılmasıyla birlikte bu yazı yerinden sökülmüştür.

Elbistanlı olan eğitimci insan 8 Temmuz 1998 yılında İstanbul’da vefat etmiştir.


 

DR. MUSTAFA KÖKER
 

Aslen Elbistanlı olan ve “Mustafa Efendi” lakabı ile de anılan Mustafa Köker, öğrenimini 1908’de İstanbul’daki Tıbbiye –Şahane Okulunu bitirerek tamamlamıştır. Maraş’ ta serbest doktorluk yaptıktan sonra, Elbistan Belediye Tabibliği ve birinci Dünya savaşı sırasında Şam’da Cemal Paşa’nın Maiyet subaylığı görevini yürütmüştür.

Mondros Mütarekesi dolayısıyla terhis olup Maraş’a dönmüş ve Maraş Müdafaa-ı Hukuk Cemiyeti’nin kurulmasında bizzat rol oynamıştır.Maraş harbi başlayınca birkaç arkadaşı ile Elbistan’a gelmiş ve Elbistan’daki Müdafaa-ı Hukuk Cemiyeti Şubesinde hizmete başlamıştır. 
O dönemde Elbistan yurdun en önemli bölgelerinden biridir ve Maraş, Ankara, İstanbul ile olan tek telefon bağlantısı da bu yoldan yapılmaktadır. 
Maraş kurtuluş harbi sırasında Fransız Ermenileri tarafından şehit edilmiştir.ECZACI LÜTFİ BEY (KÖKER) 


Aslen Elbistanlı’dır. Dr.Mustafa Köker’in kardeşidir. 1909 yılında Maraş’ta Türk olarak eczane açan ilk kişidir. Kurtuluş savaşı sırasından bir çok cephede fiilen görev almıştır. Savaş sonrası ilk devre Maraş Belediye Başkanlığı görevinde bulunmuştur. 
Lütfi Köker Belediye Başkanlığı görevini yürütürken TBMM Başkanı Mustafa Kemal ATATÜRK, Maraş Belediyesinden savaşta yararlılık gösteren kişilerin isim listesini göndermelerini istedi ve bu kişilere İstiklal Madalyası verileceğini açıkladı. Fakat dönemin Lütfi Köker Başkanlığında toplanan belediye meclis üyeleri uzun tartışmalar sonucu, tüm Maraş halkının Maraş zaferinin kazanılmasında eşit payı olduğunu ve sadece birkaç kişiye madalya verilmesinin haksızlık olacağına karar verdiler. Bu kararlarını da telgrafla TBMM ‘sine bildirmeleri üzerine, TBMM.’ce İstiklal Madalyasının Maraş İline verilmesine karar verildi.EĞİTİMCİ HÜSAMETTİN YİNANÇ

1921 de Elbistan da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Elbistan’ da, Liseyi Gaziantep ve Ankara’ da tamamladı. 1947 de Gazi Eğitim Enstitüsünden Türkçe Öğretmeni olarak mezun oldu. Türkiye’nin birçok yerinde öğretmenlik ve idarecilik görevlerinde bulundu. 
Hocaların hocası, müdürlerin müdürü YİNANÇ’ın; en büyük eseri Elbistan’a bir lise kazandırmış olmasıdır. 28 Mart 2005 günü vefat etmiştir.


VALİ EROL UĞURLU

05.11.1942 tarihinde ilçemizde doğdu, Gazipaşa İlkokulu ve Elbistan Ortaokulunu bitirdikten sonra o yıllarda şehrimizde Lise henüz açılmamış olduğundan, Nevşehir Lisesinden 1959 yılında mezun oldu. 17 yaşında 1959 da başladığı Ankara Hukuk Fakültesini, aynı yıl atandığı Ankara Telefon Başmüdürlüğünde işçi ve memur kadrosunda çalışarak 1963 Haziranında bitirdi. 1963–1965 Yılları arasında Ankara Merkez Komutanlığında Asteğmen ve Teğmen rütbeleriyle yedek subaylık görevini ifa etti. 1965–66 yılları arasında Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğünde Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Uzmanı olarak, 1966–69 yılları arasında Ankara Maiyet Memuru olarak görev yaptı. 1969–82 tarihleri arasında sırasıyla Gevaş, Kofçaz, Güdül, Simav ve Keskin Kaymakamlıkları görevlerini ifa etti. 1982–85 tarihleri arasında İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdür Yardımcılığı, 1985–92 yıllarında Ankara Vali Yardımcılığında bulunduktan sonra, 1992–93 yıllarında Bayburt, 1993–96 yıllarında da Rize Valiliği yaptı. 1997–2007 yılları arasında İçişleri Bakanlığında Merkez Valisi olarak; Vilayetler arasındaki hudut ihtilafları ve makamca kurulan idari ve teknik komisyonlarda çalışan ve 26.04.2007 günü kendi isteği ile emekli olan UĞURLU, 01.11.2005 tarihinden beri Ankara’da ki Çankaya Üniversitesinde Mütevelli Heyet Üyesi olarak aktif çalışmalarını sürdürmektedir. 
Yapılan bir araştırmaya göre 1759 tarihinden bu zamana kadar Vali unvanı almış tek hemşerimizdir.HASAN REŞİT TANKUT

1891 Yılında Elbistan’da doğan ve yaşamını 1980 yılında yitiren Hasan Reşit TANKUT edebiyatçı kimliğinin yanı sıra, tarihçi ve politikacı olarak tanınmıştır. 
Hasan Reşit Tankut Şam idadisini ve Mülkiye Mektebi’ni bitirdikten sonra, Maiyet memurluğu, Kaymakamlık, Mülkiye Müfettişliği gibi görevlerde bulundu. Kurtuluş savaşına katılan Tankut 1931’de Muş 1935’de Maraş Milletvekili olarak TBMM ‘ne girdi. Türk Dil Kurumu kurucuları arasında yer alan Tankut 1935–1950 arasında kurumda ikinci başkanlık Etimolojik ve Lengüistik Filoloji Kolları Başkanı ve Genel Sekreteri olarak çalıştı. 1936–1940 arasında Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümünde öğretim görevlisi olarak görev yaptı. Parlamento üyeliğini 1960 yılına kadar sürdürdü.
Tankut’un başlıca yapıtları arasında Güneş Dil Teorisi’ne Göre Dil Tetlikleri, Dil ve Tarih Tezlerimiz Üzerine Gerekli İzahlar, Köylerimiz Dün Nasıldı? Bugün Nasıldır? Yarın Nasıl Olacaktır? Sayılabilir. PROF. DR. KEMAL AYTAÇ 

29 Ocak 1931 de Elbistan’ın Maraba(Çatova) köyünde doğdu. İlk ve Ortaokulu Elbistan’da Liseyi Maraş’ta okudu 1951–1955 yıllarında Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümünden mezun olmuştur.1955–1959 yıllarında Almanya’nın MÜNSTER- WESTF Üniversitesinde lisansüstü öğrenim çalışmalarını sürdürdü. 1961–1962 yılında sekiz ay süreyle SORBONNE (Paris) Ün iversinde Doktora teziyle ilgili araştırmalarda bulundu. 
1969 ‘da Doçent ve 1975’te Eğitim Bilimi Profesörü oldu. Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültesi Pedagoji Kürsüsü Başkanlığı 1982–1984 yıllarında İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi (kurucu) Dekanlığı ve Rektör yardımcılığı 1986–1987 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanlığı görevlerinde bulundu. PROF. DR. AHMET ABDİK 

1934 Yılında Elbistan da doğdu. ABDİK, 1970 yılında Ankara Fen Fakültesinde Doçent, 1977 yılında Ege Üniversitesinde profesör oldu. Hacettepe Üniversitesi Matematik Bölüm Başkanlığı yaptı. Matematik alanında Türkiye çapında uzmanlaşmış bir şahsiyat olup, halen TRT televizyonunda bir kelime bir işlem programının matematik danışmanı olarak programı yönlendirmektedir.PROF. DR. TAHSİN YÜCEL 

17 Şubat 1933 yılında Elbistan’da doğdu. İlkokulu Gazipaşa’ da liseyi Galatasaray’da 1953’ de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, ayrıca Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü ise 1960 da bitirdi. Aynı bölümde profesör oldu. 
Birçok öykü ve çevirme kitapları vardır. 
Öykü kitapları: HANEY YAŞAMALI ( 1956 Sait Faik Hikâye armağanını kazandı) DÜŞLERİN ÖLÜMÜ (1959 Türk Dil Kurumu Öykü ödülü) PEYGAMBERLERİN SON BEŞ GÜNÜ ( 1993 Orhan Kemal Roman Ödülünü kazandı) 
Çağdaş ve Klasik Fransız eserlerinden yazılmış elliyi aşkın kitabı kapsayan çeviri etkinliklerinden 
dolayı,1984’te AZRA ERHAT ÇEVİRİ ÜSTÜN HİZMET Ödülü verildiPROF. DR. AHMET ABDİK 

1934 Yılında Elbistan da doğdu. ABDİK, 1970 yılında Ankara Fen Fakültesinde Doçent, 1977 yılında Ege Üniversitesinde profesör oldu. Hacettepe Üniversitesi Matematik Bölüm Başkanlığı yaptı. Matematik alanında Türkiye çapında uzmanlaşmış bir şahsiyat olup, halen TRT televizyonunda bir kelime bir işlem programının matematik danışmanı olarak programı yönlendirmektedir.PROF. DR. SADETTİN KÜPELİ 

1941 Yılında Elbistan’ın Eldelek köyünde doğdu. İlk ve orta öğretimini Elbistan’ da, Liseyi de Antakya’ da tamamladı. 1965 de A.Ü. Tıp Fakültesini bitirdi. 1977 de Doçent, 1982 de Profesör oldu. 
KÜPELİ’nin 200 ün üstünde bilimsel yayını mevcutturPROF. DR. HÜSEYİN ÖZBEK 

1933 Yılında Elbistan’ın Zerdekeş köyünde doğdu. İlk ve orta öğretimini Elbistan’da tamamladı. Daha sonra lise öğretimini İstanbul Kabataş Erkek Lisesi’nde bitirdi. 1956 Yılında Ankara Ziraat Fakültesinden mezun oldu. Almanya’nın Aexander Van Humbolt Vakfının bilim adamlarına verdiği bursu kazanarak 1963–1965 yılları arasında Göttingen Üniversitesinde bilimsel araştırma yaptı. 1967 yılında Doçent oldu. Ankara Üniversitesine bağlı Adana Ziraat Fakültesinin kurucu heyetine seçildi. Aynı Fakültenin Toprak Bölümünü kurmakla görevlendirildi. Daha sonra Çukurova Üniversitesinin kuruculuğunda görev aldı. 
1977–1980 Yılları arasında Ziraat Fakültesi Dekanlığı yaptı. Uzun yıllar Çukurova Üniversitesi senatosunda ve yönetim kurulunda, ayrıca da dört yıl süreyle Üniversiteler arası kurulda görev yaptı. 
Yurt içinde ve yurt dışında yayınlanan çok sayıda eserleri bulunmaktadır. PROF. DR. HALUK TOKÇUOĞLU

1951 Yılında Malatya da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini babasının memuriyeti nedeni ile Anadolu’nun çeşitli illerinde tamamladıktan sonra Hacettepe tıp fakültesini 1977 yılında bitirdi. 1982 yılında Gazi Üniversitesi Üroloji Ana bilim dalında ihtisasa başlayan TOKUÇOĞLU 1987 yılında yardımcı doçent, 1990 yılında doçent oldu. Aynı üniversite de öğretim üyesi olarak çalışırken Sağlık Bakanlığı müsteşarlığına atandı. 
Sırasıyla Hacettepe Üniversitesi Öğrenci Derneği başkanlığı, Tıbbiyeliler birliği genel başkanlığı, Türkiye Sağlık çalışanları Eğitim ve Dayanışma Vakfı Genel Başkanlığı, Türkiye Üniversite elemanları sendikası Genel Başkan Yardımcılığı yaptı. 
Yurt içi ve yurt dışı bilimsel dergilerde yayınlanan altmışın üzerinde makalesi ve çeşitli merkezlerde sunulan ellinin üzerinde bilimsel kongre tebliği bulunan TOKUÇOĞLU çeşitli spor kulüplerinde yöneticilik yapmış olup Milli boks hakemidir. 
Halen Sağlık Bakanlığı Müsteşarlığı yapan ve İngilizce bilen Prof.Dr. Haluk TOKUÇOĞLU evli ve iki çocuk babasıdır. PROF. DR. MEHMET KAYA 

1950 Yılında Elbistan da doğdu, ilk, orta ve lise tahsilini Elbistan da tamamladı, Kasım 1967 de Hacettepe Üniversitesi tıp Fakültesine girdi. 30 Haziran 1974’te tıp eğitimini bitirerek doktor unvanını aldı. 1975’te Gülhane Askeri Tıp Akademisinde, Askeri Tababet ve Genel Tıp konularında eğitim gördü. Daha sonra 1975–1977 yılları arasında Kara Harp Okulunda iki yıl süre ile Baştabiplik yaptı, 30 Eylül 1977 de Gülhane Askeri Tıp Akademisinde Genel Cerrahi İhtisasına başladı, 24 Ağustos 1984’te Recearch Fellow olarak Amerika Birleşik Devletleri Misisippi Üniversitesi Tıp Fakültesi araştırma Merkezinde çalıştı. 
18 Mart 1987 de Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Bölümünde yardımcı doçentliğe başladı. Daha sonra aynı fakülte de Profesörlük unvanını kazandı. Albay rütbesi ile emekli olan Prof. Dr. Mehmet KAYA bir dönem Milletvekili olarak görev yapmıştır. PROF. DR. BELGİN ÇAKMAK 

Uzun yıllar Elbistan’da görev yapan Veteriner Hekim Mustafa ÇAKMAK ile Leman ÇAKMAK’ın kızıdır. 1967 yılında Elbistan’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini ilçemizde tamamladıktan sonra 1984 yılında yüksek öğrenime başladığı A.Ü.Ziraat Fakültesi Kültürteknik Bölümünü, Haziran 1988 döneminde bölüm birincisi olarak bitirdi. Aynı yıl A.Ü.Ziraat Fakültesi Kültürteknik Bölümüne ilk Bayan Araştırma Görevlisi olarak atandı. 


1990’da Yüksek Lisans öğrenimini tamamladı. 1994’de doktora çalışmasını tamamlayarak doktor unvanı aldı. 13 Kasım 1997 tarihinde Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü’nde Doçent unvanı aldı. Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü’nde Doçent unvanı alan ilk bayandır. 16 Mart 2004’de, Profesör kadrosuna atandı. Hem kendi bölümünde hem de Türkiye’de Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalında Profesör olan ilk bayandır. Halen A.Ü.Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümünde Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır. Ayrıca Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Bilimleri Anabilim Dalında Yüksek Lisans ve Doktora Dersi vermektedir. 2001 yılından beri “Kültürteknik Derneği” Genel Sekreterliği görevini yürütmektedir. Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği’nin üyesidir. Çok sayıda yurt içinde ve yurt dışında yayınlanmış eserleri bulunmaktadır. TUĞGENERAL KAZIM USTA 

1948 yılında Kızılcaoba mahallesinde doğdu, Babası USTALLER' den Şükrü USTA' dır, Gazipaşa ve Devrim (İstiklal) ilkokulu, Elbistan ortaokulu ve Mükrimin Halil Lisesi bitirdikten sonra Harp okulundan 1967 yılında piyade teğmeni olarak mezun oldu. 1968 yılında İstanbul Piyade Okulunu bitiren Tuğgeneral Kazım USTA sırasıyla;
• 1968–1973 yılları arasında Ankara Çubuk ta Teğmen ve Üsteğmen rütbesi ile,
• 1973–1977 yılları arasında Kars ili kağızman ilçesinde Yüzbaşı rütbesi ile,
• 1977–1980 yılları arasında Denizli de Kıdemli Yüzbaşı rütbesiyle,
• 1980–1982 yılları arasında Kıbrıs Güvenlik kuvvetlerinde Erenköy ve Akıncılar 

Komutanlığında gösterdiği başarı nedeni ile devrelerinden bir yıl önce Binbaşılığa terfi etmiştir.
• 1982–1984 yılarında Kırklareli Babaeski ilçesinde Kıdemli binbaşı rütbesiyle tabur Komutanlığı
• 1984–1989 Yılarında Malatya ilinde binbaşı ve Yarbay rütbesiyle Özel silah Şube Müdürlüğü
• 1989–1991 yılarında Kars ili Tuzluca ilçesinde Yarbay rütbesi ile Tabur Komutanlığı
• 1991–1994 yıllarında Ankara kara Kuvvetleri Komutanlığında Albay Rütbesiyle Merkez daire Başkanlığı
• 1994–1995 yıllarında Azerbaycan Bakü Harp Okulunda öğretim Başkanlığı
• 1995–1998 yıllarında Tokat ilinde Alay ve Garnizon komutanlığı görevlerinde bulunmuştur.
• 1998- yılında Yüksek Askeri Şura Karar ile Generalliğe terfi ettirilerek Manisa iline 1. piyade Er Eğitim Tugay Komutanı olarak atanmış olup halen görevine devam etmektedir. Evli ve iki çocuk babası olan Usta Fransızca ve İngilizce bilmektedir.