Süleyman Şah

ORTADOĞU depremi şiddetini artırarak devam ederken bir Süleyman Şah Türbesi'ni Türkiye'nin bu kadar önemsemesi doğru mu? Cumhurbaşkanı ve Genelkurmay Başkanı'nın "kırmızı çizgi" ilan etmesine değer mi?! Elbette değer! IŞİD, Süleyman Şah'a değil saldırı, bir taciz eyleminde bulunsa bile, Hava Kuvvetleri IŞİD'in başına bomba yağdırmalıdır. Türkiye'nin caydırıcı gücünü göstermek bakımından da yararlı olur. 'TÜRBE'NİN ANLAMI Suriye'de bulunan türbedeki zatın Süleyman Şah mı, başkası mı olduğu kesin değildir. Fakat nesiller boyunca Süleyman Şah Türbesi olarak kabul edilmiş, içinde yatan kim olursa olsun, Süleyman Şah maneviyetini ve kültürel sembolizmini kazanmıştır.

Tarihçiliğimizin büyük isimlerinden merhum Prof. Mükrimin Halil Yinanç "Türkiye Tarihi, Selçuklular Devri" adlı eserinde Süleyman Şah'ı geniş olarak anlatır. Tarihteki unvanı "Kutalmış oğlu Ebulfeth Süleyman Gazi"dir. Gazi unvanını almasını sebebi, İznik'e kadar olan Anadolu'yu fethetmesi, 1075 yılında Anadolu Selçuklu devletini kurmasıdır. Mükrimin Halil Hoca şunları yazar: "Türklere yeni bir vatan yaratmak ve buraya gelen soydaşlarımızın başbuğu ve devletimizin ilk kurucusu olmak itibariyle Anadolu Türklerinin ister istemez en büyük ve en muhterem atası olmuştur." (2013 baskısı, cilt 1, s. 125) BU TOPRAKLARIN TARİHİ Mükrimin Hoca bu kitabı, Reisicumhur İsmet İnönü'nün isteğiyle yazmıştı. 28 Temmuz 1941 günü, İkinci Dünya Savaşı devam ederken, Mümrimin Hoca'yı Çankaya'ya davet eden İnönü, ondan bir "Selçuklu tarihi" yazmasını istedi.

Hem İnönü'nün günlüklerini yazdığı ünlü Defter'lerinde bu kayıt vardır hem Mükrimin Hoca da bunu anlatmıştır. Atatürk zamanında tarih anlayışında arkeoloji ve antropolojiye önem verilirken, 1940'larda Selçuklu-Osmanlı çizgisine yönelişin başladığını gösteren işaretlerden biridir bu. Yaşadığımız, uzak diyarlardan gelip sığındığımız vatan topraklarının tarihi... Mükrimin Hoca'nın kitabında Anadolu fetihleri sırasında Türk ve Kürt aşiretleri arasındaki dayanışma da belirtilir. MİLLİ VE İNSANİ ŞUUR Süleyman Şah Türbesi'ni II. Abdülhamid restore ettirmişti. Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşları 20 Ekim 1921'de, o çok sıkıntılı dönemde, Fransa ile imzaladıkları "Ankara İtilafnamesi" denilen Suriye sınırına ilişkin antlaşmada, Süleyman Şah Türbesi'nin Türkiye'ye ait olduğunu Fransızlara kabul ettirdiler.

Lozan'da 8 Aralık 1922 günlü oturumda, Fransız delegesi Barrere, bunu teyit etti. 1930'larda sıkı bir laiklik anlayışını uygulayan Kemalist rejim, Süleyman Şah Türbesi'ni korumak için jandarma gönderdi, bir de imam tayin etti. Böyle konularda hassasiyet sahibi olmak, hem milli hem insani ve kültürel bir şuurun ifadesidir. Çanakkale'deki Anzak mezarları da böyledir. Avustralyalılar o mezarları kendi milletlerinin doğuşu duygusuyla ziyaret ederler; biz vatanımızı nasıl müdafaa ettiğimizin bir anıtı olarak ziyaret ederiz. 21. YÜZYIL! Tabii ki güncel sorun, Süleyman Şah Türbesi'nden ibaret değil.

Daha tehlikelisi, 20. yüzyılda çizilmiş sınırlar, 21. yüzyılda sarsılıyor. İşte, oluk oluk kan akıyor, yüzbinlerce insan yerinden yurdundan kopup nasıl perişan oluyor; görüyoruz. 19. yüzyıldaki Balkanlar gibi! Bir defa IŞİD canavarı yok edilmelidir. Mezhep veya etnik bütün sorunlar demokratik usullerle sonuçlandırılabilmelidir. Böylesine asırlık bir depremde Türkiye'nin güçlü, demokratik kurumlarının etkin olması ve ekonomisinde baş gösteren sıkıntıları aşabilmesi hayati derecede önemli. Öncelikle de, partiler arasında hâlâ sürüp giden çatışmacı dilden müzakere diline geçebilmek... hürriyet

HABER GALERİSİ