Teşekkür Mesajı

ELBISTAN MÜKRIMIN HALIL YINANÇ AILE VAKFI OLARAK SON YAPTIĞIMIZ KAHRAMANMARAŞ ZIYARETIMIZ VESILESIYLE TEŞEKKÜR MESAJI

11 Mayıs 2010 tarihinde kurulmuş olan Mükrimin Halil Yinanç AileVakfı (ELMÜHAY) olarak amaçlarımızdan birisi de, öncelikle aile geçmişiyle ilgilenmek cümlesinden hareketle, Merhum Ord. Prof. Mükrimin Halil Yinanç Hocamızın tanıtılması ve bırakmış olduğu eserlerin basılıp dört bir yana dağıtılarak ilgili okuyucularla buluşmasına yardımcı olmaktır. Bu bağlamda onun vefatının 50. yılı olması münasebetiyle 2011 yılı ve takip eden yıl çerisinde gerek memleketi olan Elbistan ile Vilayeti Kaharamanmaraş’ta, gerekse İstanbul’da hem geniş katılımlı anma toplantıları düzenledik, hem de birisi Vakfımız tarafından, diğeri İBB Kültür Dairesi kanalıyla yayımlanan iki eserin ilgili yerlere ulaştırılmasına yardımcı olduk. Önümüzdeki yıllarda buna benzer toplantılar ile basın-yayın faaliyetlerini daha kapsamlı ve akademik düzeyde devam ettirmek istiyoruz.

Ayni gerekçelerle, Hocamızın bıraktığı her değer ve hâtıra ile de ilgilenmek istiyoruz. Bu meyanda, 7 Nisan 2015 günü Kahrmamanmaraş’ı ve Hocamızın seçkin kütüphanesinin bağışlandığı Sütçü-imam Üniversitesi’ni ziyaret ettik. Programımızın ilk ayağında Vakıf Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Uğur Yinanç, Vakıf Danışmanımız Dr. Mustafa Kök ve Elbistan Belediyesi Kent Konseyi Başkanımız Mustafa Keleşoğlu’ndan müteşekkil bir heyet olarak, Hocamızın adı verilen K.S.Ü. Ord. Prof. Mükrimin Halil Yinanç Kütüphanesi’ne ve Daire Başkanı Sayın Mehmet Bilmen Beyefendiye uğradık. Daire Başkanımızdan hem kütüphanenin son durumuyla ilgili ayrıntılı bilgiler aldık, hem de müstakil kütüphane binasının yapılmakta olduğunu öğrenmekten dolayı memnun olduk. Ardından hep birlikte Kütüphanenin Mükrimin Halil Yinanç Seksiyonunu’nda bir inceleme gerçekleştirdik; resimler çektik.

Akabinde, Rektör Vekili ve ayni zamanda Kütüphaneden Sorumlu Rektör Yardımcısı olan Prof.Dr. Fatih KILLI hocamızı ziyaret edip kendilerine ayni zamanda Vakfımızın Başkanı olan Tarihçi Hocamız Sayın Prof. Dr. Refet Yinanç’ın yayına hazırladığı Mükrimin Halil Yinanç’ın 2 ciltlik Türkiye Tarihi-Selçuklular Devri eserini hediye ettik. Beraberinde birçok değerli akademisyenimizle görüşüp fikir alışverişinde bulunduk.

Daha sonraki ziyaret duraklarımız sırasıyla Valilik, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Mehmet Emin Akkurt ile Büyük Şehir Belediyesi Kültür Dairesinin Şube Müdürü Sayın Serdar Yakar oldular. Her gittiğimiz yerde Hocamız Mükrimin Halil Bey ve T.T.K. tarafından sırayla basılmakta olan eserleri üzerine sohbetler ettik. Serdar Yakar Beyefendi ile yaptığımız görüşme sırasında, Vakıf olarak 2016 senesi için planladığımız Mükrimin Hocanın 55. Vefat Yıldönümü Etkinlikleriyle alâkalı verimli bir istişare gerçekleştirdik; ilgili duyuru ve etkinlik planlarımızı önümüzdeki günlerde Web Sitemizden de ilan edeceğimizi ve bu konularda yardımlarını beklediğimizi kendilerine ilettik.

“Kitap değil, Kütüphane okumasıyla ünlü” olan hocamızın kütüphanesinin önemli bir kısmının yer aldığı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ile birlikte Kahramanmaraş’ımıza yaptığımız ziyaret bizim açımızdan çok verimli olmakla beraber, bütün bu görüşmelerimiz, özellikle Hocamızın ve eserlerinin tanıtımı ve anılmasına vesile olması açısından çok faydalı olmuştur. Böylesi ziyaretlerimizi zaman içinde devam ettireceğimizi umuyor, bu münasebetle bizlere refakat eden başta Sayın Doç. Dr. Emin Toroğlu Hocamız ile Dr. Mustafa Kök hocamız olmak üzere herkese en derin şükranlarımızı sunuyoruz.

Uğur YİNANÇ
Vakıf Yön. Kur. Bşk. Yard.

HABER GALERİSİ