Tarihçe & Temel Değerlerimiz

TARİHÇEMİZ

Aile, toplumun bölünmez bütünlüğünü sağlayan en önemli ve kutsal kurumların başında gelmektedir. 

Bu bağlamda toplumumuzda her geçen gün biraz daha önemini yitirmekte olan aile kavramını güçlendirmek, bir arada tutmak, yeni nesillere aile kavramının önemini öğretmek ve sahip çıkmalarını sağlamak amacıyla 04 Nisan 2006 yılında Mücahit Yinanç, Mehmet Yinanç ve Uğur Yinanç’ın birlikte gerçekleştirdikleri bir iş toplantısı esnasında Mücahit Yinanç tarafından bir aile vakfı kurulması gerektiği fikri ortaya çıkmıştır. 

Gündeme gelen “aile vakfı” daha sonra yapılan aile sohbetlerinde aile büyükleri ve fertlerin vakıf kurulması hususundaki görüş ve önerileri dikkate alınarak bu vakfın kurulması gerektiği bir kez daha netlik kazanmıştır. 

Aile vakfının kurulması kararından sonra öncelikle bu vakfın aile vakfı olabilmesi için soy ağacının belirlenmesi ve bu ağaç da yer alan tüm bireylerin bir çatı altında toplanmasını sağlamak amacıyla değerli büyüğümüz Prof. Dr. Hilmi Erginöz hocamızla temasa geçildi. Hocamızın öncülüğünde Yinanç, Erginöz, Akat, Sezer, Güngör, İnanç, Müftüoğlu, Gönen, Günen ve Güneri aileleri ve ailenin üst soyu Şeyh İsa’dan gelen diğer ailelerin ve aile bireylerinin ve başta Elbistanlı gençler olmak üzere eğitim öğrenim gören ihtiyaç sahibi gençlerin, eğitim ve öğrenimleri, donanım ve desteklenmeleri ve bunlara benzer amaçların gerektirdiği gereksinimler ile harcamaların karşılanması amacıyla 11 Mayıs 2010 tarihinde kuruldu.

 

TEMEL DEĞERLERİMİZ

Yeniliklere açık olmak, yaptığımız çalışmalarda sürekli mükemmelliği yakalamaya çalışmak,

Türk Aile Yapısını Koruyarak Manevi Değerlerimize Sahip Çıkmak,

Aile bireyleriyle iletişim kurmak, güçlendirmek ve yeni nesillere örnek olmak,

Türk milletine ve aileye yararlı, işinin eri, erdemli ve vatanperver insan yetiştirmektir hususunda üstümüze düşen tüm sorumlulukları kaçınmaksızın yerine getirmek.